Stadsschouwburg Amsterdam

Amsterdam

Voor de uitbreiding en renovatie van het gebouwencomplex achter de Stadsschouwburg ten behoeve van Stadsschouwburg, Melkweg en Toneelgroep Amsterdam verzorgden wij procesmanagement, Programma van Eisen, investeringskostenraming, bouwprojectmanagement.

De totale opdracht omvat: kantoorruimte voor de Stadsschouwburg; kantoor-, repetitie- en atelierruimten voor Toneelgroep Amsterdam; de toneeltechnische ruimten voor de oude en de nieuwe zaal van de Stadsschouwburg en uitbreiding van de Max-zaal van het Melkwegcomplex. Het vlakke vloertheater met 450-800 stoelen is het zwaarste onderdeel van het programma van eisen. De nieuwe zaal zal worden gebruikt door de drie genoemde instellingen. Toneelgroep Amsterdam wordt de hoofdbespeler van zowel de oude als de nieuwe zaal.

Na het uitvoeren van een second opinion op de haalbaarheid van het complex in opdracht van de gemeente Amsterdam kregen wij opdracht voor het
procesmanagement en voor het opstellen van het definitief programma van eisen. Jonkman en Klinkhamer Architecten waren verantwoordelijk voor het ontwerp.

Foto’s: Christiaan de Bruijne

« Muziekkwartier | Nationale Toneel »