4advies wil kwalitatief tot de top van de Nederlandse advies- en bouwmanagementbureaus behoren. Wij kiezen ervoor om advisering en bouwmanagement in samenhang binnen één bedrijf uit te oefenen.

Onze organisatie is informeel en zelfsturend. Hierdoor komen de kernkwaliteiten van ieder van de medewerkers optimaal tot hun recht. Veelal werken wij in teams van twee of drie adviseurs, met bijzondere aandacht voor kennisontwikkeling en het delen van kennis. Aldus ontstaat een continue ontwikkelingslijn waarmee de klant, de organisatie en iedere medewerker zijn voordeel doet.

Wij hechten veel waarde aan goede persoonlijke verhoudingen en de sfeer binnen het bureau.

Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

Comments are closed.