Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe

Harderwijk

Wij stelden voor de Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe het functioneel en technisch Programma van Eisen op.

In het monumentale oude Raadhuis in het centrum van Harderwijk is de hoofdvestiging van de Streekmuziekschool Noordwest-Veluwe gehuisvest (ca. 1.100m2). Het pand biedt plaats aan onderwijsactiviteiten en de centrale directie met stafdiensten. De oude Raadzaal wordt behalve voor kamerconcerten ook gebruikt voor huwelijksvoltrekkingen. Omdat het gebouw functionele tekortkomingen kende, onder andere met betrekking tot geluidisolatie, is onderzocht op welke wijze de muziekschool gehuisvest kon blijven in het oude Raadhuis. Op basis van het PvE is in samenwerking met Jonkman en Klinkhamer Architecten een getekend PvE en gezamenlijk ontwerp ontwikkeld voor een totaal gerenoveerde accommodatie. Gezien de monumentale status van het pand gebeurde dit in nauw overleg met de gemeentelijke Monumentencommissie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Foto’s: Jonkman en Klinkhamer

« Nationale Toneel | Cultureel Centrum »