4advies adviseert inzake vraagstukken met betrekking tot organisatie, financiën en huisvesting in de wereld van onderwijs, cultuur en welzijn. De onderstaande figuur toont ons speelveld. Visie, missie en ambitie van betrokken partijen liggen ten grondslag aan ieder advies.

De gebruiker staat centraal in ons denken. Wij werken graag intensief samen met de
toekomstige gebruiker(s) en met de opdrachtgever.

Onze missie en ambitie: het ontwikkelen, haalbaar maken en realiseren van
organisaties, huisvesting en ondernemingsplannen die de gebruiker langjarig
passen als een maatpak.

In essentie gaat het bij ons werk over het ondersteunen en adviseren van de opdrachtgever bij het komen tot bewuste, verantwoorde besluitvorming. Deze vindt veelal plaats op basis van scenario’s en de evaluatie daarvan.

Onze aanpak is planmatig en doelgericht. Het stappenplan en de beoogde resultaten
zijn praktisch en vooraf gedefinieerd. Procesmanagement kan een belangrijk
hulpmiddel zijn voor het daadwerkelijk realiseren van doelstellingen.

Comments are closed.